Para Rehber

Yıllık İzin Süreleri Kaç Gündür?Çalıştığınız yerde bir yılı tamamladıktan sonra yıllık izin verilir. Bu süre işçinin aynı işyerinde çalıştığı devam ettiği senede ki kıdem süresine ve yaşındaki duruma göre değişmektedir.

Çalışılan Yıl Süresi 1 ile 5 yıl arası kadar yıllık izni 14 gündür, 5 ila 15 yıl arası 20 gündür, 15 yıldan fazlası ise 26 gündür. Yıllık izin kişinin yaşına göre de değişir.   

Çalışma süreleri ne kadar olursa olsun, senelik ücretli on sekiz yaşında olanlar ve daha küçük yaştaki işçiler izin almaya hak kazananlar yani ile elli (50) ve daha yukarı yaşta çalışan işçilere verilecek senelik ücretli izin süresi yirmi günden ayni 3 haftadan az olamaz. Yaptığınız sözleşme ile yıllık izinlerinizin süresini daha da uzun tutabilirler. Tamamıyla yapılan sözleşme ile alakalı.

Yıllık İzin Nedir?

İş kuralları nedeniyle işçinin performans düşmesi hastalanması gibi sebeplerden dolayı fazla süreyle çalışmasını tamamlaması halinde yorulan işçiye işveren tarafından verilen anayasal hak senelik izin hakkıdır.

Yıllık Ücretli İzin Hakkı Ne Zaman Hak Edilir?

İş yasasına göre işçilerin hak edeceği yıllık izin süreleri işçilerin aynı işverene ait bir ya da birkaç çalıştığın yerdeki kıdem süresine göre belirlenmektedir. İşe giriş tarihinden itibaren deneme süresi dâhil bir (1) yılı tamamlayan işçiler senelik izin kullanmaya hak kazanırlar.

Örnek; 10.01.2018 tarihinden itibaren işe giren Semih Bey, 10.01.2019 tarihinden itibaren birinci senesini doldurmuş olup, 11.01.2019 tarihinden itibaren senelik izin kullanmaya hakkı kazanmıştır.

1 seneden az süre çalışanların senelik izin hakkı yoktur.

İşçiler, aynı işverene ait işyerlerinde deneme süreleri ile birlikte dâhil olmak üzere 1 tam yılı doldurmak kaydıyla ile senelik ücretli izne hak kazanırlar.

Yani eğer 1 yıldan az süre bir işte çalışmışsanız senelik izin hakkınız yoktur.

Özel koşullar saklı kalmak kaydıyla 1 seneden az süreyle çalışan işçilerin senelik ücretli izin hakları bulunmamaktadır.

Yıllık İzin Ücreti Nasıl Hesaplanmaktadır?

Bu yapılan hesaplama işlemlerinde fazla mesai ücreti, prim veya ek yardım ücretleri gibi ücretlerin dahil edilmediğini bilmenizde fayda var.

Yıllık ücretli izin ücreti hesaplaması gerçekleştirilirken asıl ücret hesaplamasında olduğu gibi SGK işçi vergiler ve işsizlik primi ile kesintilerinin hesaba katılması gerekiyor.

Söz konusu işçinin; SGK gelir ve damga vergisi kesintisi de bu hesaplama ile sonuç elde edilmektedir.

Örnek; Brüt ücreti 3000 TL olan Taner Beyin kalan senelik izin hakkı 10 gündür. İşten çıkarıldığında kendine kalan izin hakkı için yapılacak brüt yapılan ödeme miktarı

brüt günlük kazanç 3000/30 = 100 (100×10 = 1000 TL) olarak yapılacaktır.