Para Rehber

Trafik Sigortası Süresi Dolanlar Dikkat!

 

Hazine Müsteşarlığının, Türkiye Sigorta Birliği’nin yapmış olduğu tavsiyeler kararı sonucunda bir ay prim almadan zorunlu trafik sigortası sürelerinin uzatılmasına ilişkin mayıs ayı sonuna kadar trafik sigortasında prim alınmaksızın poliçelerin uzatılması istenmiştir. Hazine Müsteşarlığı kararınca Türkiye Sigorta Birliği’nin tavsiye kararlarına uyan şirketlerin 31 Mayıs’ a kadar süresi biten poliçelerinin bir ay prim almadan uzatılmasının zorunlu hale geldiğini açıkladı. Öte yandan bu karara uymayan şirketlerin böyle bir zorunluluğu olup olmadığı bilinmemektedir. Alınan kararlara göre çok kaza yapan Riskli Sigortalar Havuzunda yer alan otomobiller de poliçe sürelerine ilişkin mayıs ayı içinde bitmesi durumunda prim ödemeden poliçe haklarından yararlanacaklarını duyurmuştur.

Uzmanlara göre Türkiye Sigorta Birliği’nin tavsiye kararına uymayan şirketlerin düzenleme kapsamında olmadığını savunmakta olup düzenleme kapsamında yer alan sigorta şirketlerinden poliçesi olan araçların yeni poliçelerinde ücret 31 Mayıs’tan sonra alınmaya başlanacağı bildirilmiştir. Alınan karar neticesinde mayıs ayı içerisinde poliçe süresi biten araçlar bir ay prim ödemeden poliçe haklarından yararlanmaya devam edeceklerdir.

Koronavirüs salgınına ilişkin alınan kararlar sonucunda hayata geçirilen tedbirler bünyesince zorunlu trafik sigortası yaptırılması, yenilenmesi ve primlerin ödenebilmesi gibi durumlar göz önüne alınarak üç maddelik karar alındığı belirtildi. Trafik sigortası süresi bitenlere 1 ay ücretsiz sigorta hakkı getiren bu kararlar kapsamında 23 Mart 2020 tarihli COVİD-19 salgınına ilişkin alınan tedbirler hususunda sektör duyurusunun ilgili maddesince mayıs sonuna kadar devam ettirilmesine karar kılınmıştır. Tavsiye kararı doğrultusunda hareket eden şirketler ek prim almaksızın sigorta sürelerinin uzatılması kapsamında en erken 31 Mayıs 2020 tarihine kadar devam ettirmelerini uygun bulmuştur. Sigorta yaptıranın talebi halinde primlerin taksitler halinde tahsil edilmesi söz konusu ise, ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak üzere, en az 6 taksit yapılması ve bu taksitlendirmenin Mayıs ayında tahsilat yapılmayacak şekilde düzenlenmesine karar verilmiştir. Poliçelerin uzatılması kararı Müsteşarlık kapsamında yapılan açıklama neticesinde verilen kararlara uygunluk sağlayan şirketlerce uygulanacağı da bildirilmiştir. Bu hususta sigortalarını yenileyecek olanların sigorta şirketlerine danışmaları ve araçlarının bu kapsamda uygunluk gösterip göstermediğini öğrenmeleri önemli bir detaydır.

Etiketler: