Para Rehber

Koronavirüs Dalgası Doları Etkiledi

Dolarda koronavirüs pandemisinin getirdiği endişe sürüyor. Dünyanın hepsini kaplayan koronvirüs salgını sebebi ile nakit akışı oldukça önem kazanmıştır. Serbest piyasalarda dolar artışı oldukça hızlı bir yükseliş sağlar iken altından sonra en çok yükselişi alan dolar olmuştur. Geçtiğimiz haftalarda yatırımcıların altının hızlı yükselen trendleri arasında yüzünü çevirdiği döviz dolar olurken dolara olan talep sebebi ile dolar 7 TL’yi gördü. İnsanların alım gücünü ve ekonominin seyrini oldukça hızlı etkileyen doların yükselişi dünya genelinde gerek bireysel gerek ise yatırımcılar ile birlikte dolar kurunun değişimleri yakından takip edilmektedir.

Koronavirüs salgını ile birlikte üretimin durma seviyelerine gelmesi yatırımcıları duran varlıklar yerine dönen varlıklara yöneltmiştir. Dönen varlıklar kısaca açıklamak gerekir ise nakit ve nakit benzerleri, alacak hesapları, stok, menkul kıymet, peşin ödenmiş giderler ve kolayca nakde dönüştürülebilir diğer nakit varlıklardır. İşletmenin sahip olduğu varlıklar bilançonun aktifinde yer almaktadır. Bu da demek oluyor ki hızlı şekilde nakde dönüşebilecek döviz işlemleri ve altın alımı yükselişe geçerek yatırımcıların likidite oranlarını sabit tutmaya çalıştıkları gözlemlenmektedir.

Dolar gibi döviz kurları hareketleri gözlemlenecek olur ise yükselişi ya da düşüşünü etkileyen bazı farklı unsurlar bulunmaktadır. Bunlardan başlıcalarına bakılacak olur ise Amerika Birleşik Devletlerinin anapara birimi olması sebebi ile ekonominin iniş ve çıkışları, dünya genelinde doların yer aldığı konum, FED’in kararları, dünya çapında ekonomik trendler içerisinde ödeme akışında kullanılan dövizin dolar olması, IMF’in uygulamaya koyduğu kararlar, cari açık ve ülkeler genelinde oluşan enflasyon, enflasyon beklentileri, ülke içerisinde gerçekleşen faiz oranları, sektörel anlamda yaşanan gelişmeler ve ülkelerin kendi içlerinde uygulamaya koydukları ekonomik kararlar yer almaktadır.

İzlenen trendler neticesinde ülke genelinde yaşanmakta olan pandemi sonucunda nelerin meydana geleceği kestirilemezken sorunun dünya genelinde gerçekleşmesinden ötürü hemen her ülkede bulunan yatırımcılar yapacakları yatırımı nakit akışı yüksek olan döviz üzerinden gerçekleştirmeye başlamıştır. Bu sebeple dolar oldukça yükselmiş ekonomi düşünürlerince sene sonuna kadar dolar yükseliş trendini sürdüreceğini ancak Amerika Birleşik Devletleri tarafından dolar basma gibi bir durumun gerçekleşmesi ile pandemi süreci öncesi durumuna dönüş sağlayabileceğini söylemektedir.

Etiketler: